HUISREGELS

1. De minimumleeftijd is 18 jaar.

2. Volg altijd de instructies op van de organisatie, beveiliging, verkeersgeleiders en EHBO-personeel.

3. De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen.

4. De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.

5. Bezoekers van het festival dienen akkoord te gaan met een strenge fouillering bij entree.Personen die in het bezit zijn van drugs zullen worden overgedragen aan de politie.

6. Vuurwerk, wapens en scherpe of gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan en kunnen indien daar aanleiding toe is in beslag worden genomen.

7. Er geldt een Zero Tolerance drugsbeleid.

8. Softdrugs zijn niet toegestaan op het festivalterrein en bij constatering van bezit of gebruik worden de middelen in beslag genomen.

9. Lachgas is niet toegestaan op het festivalterrein en bij constatering van bezit of gebruik worden de middelen in beslag genomen.

10. Harddrugs zijn niet toegestaan en bij constatering van bezit en/of gebruik hiervan worden de middelen in beslag genomen en wordt men per direct van het festivalterrein verwijderd en overgedragen aan de aanwezige politiediensten.

11. Het is niet toegestaan om eten en/of (alcoholische) drank, glaswerk, plastic flessen, bekers, vuurwerk, drugs, wapens, dieren en andere illegale substanties mee het festivalterrein op te nemen.

12. Het betreden van het festivalterrein is op eigen risico. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit directe of indirecte handeling van de organisatie en door personen die ingehuurd zijn door derden tijdens het verblijf op het festival, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.

13. Foto-, video-, en audio-opnameapparatuur zijn niet toegestaan (mobiele telefoons met camera zijn wel toegestaan).

14. Het dragen van kleding van een bepaalde voetbalclub of andere verenigingen is niet toegestaan. Bij het dragen hiervan kan men de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd.

15. Stickers met aanstotende leuzen of symbolen zijn niet toegestaan op het festivalterrein.

16. Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.